eng  est 
Ettevõttest Teenused Patsiendile Meist Kontakt
Meie firmast

Meie missioon on pakkuda patsiendikeskset ja kvaliteetset individuaalset õendusabi patsiendile turvalises keskkonnas - kodus.

Koduõendus teenuse vajadus võib tekkida patsiendil, kes on suunatud kodusele ravile haiglast, perearstikeskusest või hooldusasutustest, kes ei vaja aktiivset ravi, vaid õendusabi. Teenus on mõeldud patsientidele, kellel õendustegevus võimaldab ennetada haiglaravile sattumist, patsiendid kellel liikumine on piiratud.

Alba Õendusteenused OÜ on Eesti Haigekassa lepingupartner. Teeme koostööd Teie pere-või eriarstiga ning koostame ühiselt õendushooldusplaani. Koduõendusteenust osutatakse patsiendi kodus. Koduõendusteenuse hulka kuuluvad  tervist säilitavad ja haigusi ennetavad tegevused, raviprotseduurid ja laboriuuringud, õendushooldusplaani koostamine ja õendusalane nõustamine.

Alba Õendusteenused pakub koduõendusteenust Harjumaal Kuusalu vallas ja Loksa linnas. Teenuse osutamise  aluseks on perearsti või eriarsti saatekiri. Saatekirja olemasolul katab teenuse kulud kindlustatutele Eesti Haigekassa.

Koduõendusteenuse käigus vajaminevad ravimid ostab patsient ise.
© Alba Õendusteenused 2016
designed by Cerryn Design